HOCKEYCLUB KEERBERGEN TIGERS ZEGT NEE TEGEN
WEGWERPPLASTIC!


Vanaf 2021 geldt in de Europese Unie een verbod op plastic wegwerpartikelen en daar wil
Hockeyclub Keerbergen Tigers alvast als dynamische sportclub het voorbeeld geven met deze
sensibiliseringscampagne tegen wegwerpplastic.
Ondertussen kennen we allemaal het toenemende probleem van plastic vervuiling. Te vaak krijgen
we te zien of te horen dat slecht afbreekbare delen van ons weggeworpen plastic in de natuur
terechtkomen. Ze vervuilen aarde en oceaan, zijn verantwoordelijk - na accidentele inname - voor
de dood van ontelbare dieren te land en ter zee, en komen als microplastics terug op ons bord, in
de lucht die we inademen en in het water dat we drinken.


Hockeyclub Keerbergen Tigers hecht sinds haar oprichting van de club veel belang aan
ecologische waarden en wenst de ecologische footprint naar best vermogen zo klein mogelijk te
houden door onze jeugd te motiveren om herbruikbare drinkbussen te gebruiken. Immers, van
intensief hockey spelen krijg je een grote dorst, en vele van die dorstlessers zijn jammer genoeg
te koop in wegwerpflesjes. Het resultaat hiervan? Een onnodige extra berg plastic afval.


Het clubbestuur heeft besloten om vanaf mei 2021 geen wegwerpplastic meer toe te laten op de
clubterreinen. Om dit mogelijk te kunnen maken is men overgegaan tot de aanschaf van
duurzame drinkbussen - met eigen branding - die vanaf vandaag aan onze leden gratis
geschonken zullen worden. Van zodra de hockeycompetitie opnieuw van start gaat zullen ook
bezoekende teams op de hoogte gebracht worden van dit initiatief en aangespoord worden om
het voorbeeld te geven! Hockeyclub Keerbergen Tigers wil bovendien een trendsetter te zijn in de
aanloop naar de plasticvrije maand mei in samenwerking met het gemeentebestuur van
Keerbergen.
Met dank aan de sympathieke steun van onze partner VIRTUS!