BELFIUS als hoofdpartner van de federatie heeft de verzekeringen overgenomen van ARENA.
Alleen voor diegene die niet staan ingeschreven bij de federatie het aangifteformulier 3 gebruiken van Ethias. (Dit zijn diegene die geen wedstrijden spelen)
Hieronder alle aangepaste details en formulieren.

Wat te doen bij een ongeval?

1. De verzekering verwittigen door het ingevulde formulier op te sturen naar het volgende adres: 

    Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, B-1210 Brussel.
    Check hierbij de details van deze polisC-11/1531.397/00-B

2. Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de gekregen zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen.

3. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit.

4. Na vergoeding door uw mutualiteit, stuurt u alle facturen en onkostennotas naar BELFIUS samen met de afrekening van de mutualiteit.

5. Houd BELFIUS op de hoogte van de evolutie van de kwetsuur (verergering, verlenging, genezing) door hun de medische rapporten te bezorgen.

 

Voor alle wedstrijdspelers die bij de bond zijn ingeschreven:
Download hieronder de BELFIUS Verzekeringspapieren en laat het door het ziekenhuis/arts invullen.

Aangifteformulier 1 lichamelijke ongevallen (LO)
Aangifteformulier 2 burgelijke aansprakelijkheid (BA)


Als u niet bij de bond bent ingeschreven m.a.w. nog geen wedstrijden speelt dient u het formulier van Ethias in te vullen. Deze kunt u hieronder downloaden. (bij twijfel check bij onze secretaris)

 

Aangifteformulier 3 Ethias ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid (Alleen voor diegen die géén wedstrijden spelen)

Check eventueel met onze sportarts Sam Moustie of alles goed is ingevuld, daarna mag u het zelf verzenden naar Ethias:

Ethias –  Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt