In september 2020 werd, bij het hernieuwen van de sponsorcontracten, ook gekozen voor een nieuwe leverancier van onze outfits;

Op basis van de voorliggende aanbiedingen en mogelijkheden werd geopteerd om in zee te gaan met Jartazi, een bedrijf dat reeds zijn pluimen verdiende in meerdere sportdisciplines.

Iedereen weet dat de opstart met deze nieuwe partner jammer genoeg  niet van een leien dakje is gelopen: onduidelijke website, late en foute leveringen, bedrukkingsproblemen, niet nagekomen afspraken enz.

De ganse Covidsituatie heeft zeker ook niet geholpen...

Intussen, zovele maanden later, hopen we dat eenieder toch gekregen heeft wat hem of haar toekomt en voorzien we een minder turbulente en meer vruchtbare samenwerking in de toekomst. Het bestuur zal echter ook dan niet nalaten Jartazi op haar engagementen te wijzen.

Indien er nog ergens bestellingen mankeren, gelieve het bestuur daarvan op de hoogte te stellen.

Voor diegenen die nog iets wensen te bestellen: (klik bovenaan!)