Overzicht van de lidgelden 2023/2024.

Zoals u weet  worden de lidgelden steeds en integraal aangewend voor de sportieve omkadering van onze spelers. Kosten van trainers en coaches, huur (en afbetaling) van de beide velden, aankoop en vervangen van materiaal, verzekeringen, inschrijvingsgeld bij de Bond...enz zijn immers cruciaal voor de goede werking van onze club en om onze sportieve ambities waar te maken. Tov. vorig seizoen hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd, zo is bv. het lidgeld beter gerelateerd aan het aantal trainings- en wedstrijduren per week. 

Een woordje uitleg betreffende de borg bij uitschrijving.

De borg werd ingevoerd gezien vrij veel leden niet correct of te laat uitschrijven, ondanks duidelijke richtlijnen op onze site (Club/ Code of Conduct) en jaarlijkse herinneringsflash.

De waarborg zal terugbetaald worden bij uitschrijving vanaf 1 juni tem 30 juni via het uitschrijvingsformulier ( indien deze waarborg voordien betaald werd).

De waarborg zal NIET terugbetaald worden bij een latere uitschrijving, NA 30 juni.  De reden hiervoor is dat we begin juli de teams en leden reeds moeten inschrijven bij de federatie waardoor we als club een deel van het inschrijvingsgeld verschuldigd zijn.

De waarborg zal NIET terugbetaald worden bij correcte uitschrijving, tussen 1 juni en 30 juni, indien gevolgd door een her-inschrijving voor 30 september.  Dit omwille van een administratieve kost bij de club en aansluitingskost bij de federatie.  Bij deze her-inschrijving zal er opnieuw een waarborg van 75 euro aangerekend worden.  

De eventuele terugbetaling van de waarborg zal gebeuren drie maanden na de afsluiting van dit formulier, eind september, omwille van bovenstaande reden.

 

Categorie Aansluiting lid Federatie Aansluiting ploeg Federatie Lidgelden 2022/2023 incl federatie + verz.
U6 33 €   230 €
U7 33 € 58,25 € 370 €
U8 33 € 58,25 € 370 €
U9 33 € 58,25 € 370 €
U10 33 € 58,25 € 390 €
U11 33 € 58,25 € 410 €
U12 33 € 58,25 € 410 €
U14 46 € 84,25 € 450 €
U16 46 € 84,25 € 450 €
U19 46  € 84,25 € 450 €
Heren 1 73 € 116,84 € 470 €
Heren 2 73 € 116,84 € 365 €
Dames 1 73 € 116,84 € 470 €
Dames 2/3 73 € 116,84 € 365 €
Gents 73 € 116,84 € 340 €
Ladies 73 € 116,84 € 340 €
G-Hockey 38 €   120 €
Trimmers 28 €   285 
Start2Hockey 0  €   120 €

 

1. Bij alle nieuwe inschrijvingen: + 75€ als borg. Dit wordt terugbetaald bij correcte en tijdige uitschrijving tussen 1/6 en 30/6.

2. Familiekorting voor gezinsleden met min 3 spelende leden, met één facturatie-adres: 30 € korting per speler

3. Er worden geen gedeeltelijke lidgelden toegestaan noch terugbetalingen van lidgelden gedaan gedurende het seizoen, met uitzondering van:

- internaat studenten die niet de mogelijkheid hebben om trainingen te volgen

- hockey spel niet mogelijk omwille van medische redenen met sportverbod voor minimale duurtijd van 2 maanden en gestaafd met een doktersattest

4. Start2Hockey omvat een lessenreeks van 10 lessen. Daarna kan overgegaan worden naar een volwaardig lidmaatschap.

 

Leden kunnen zich uitschrijven tot en met 30/6 via deze link:

https://app.twizzit.com/v2/public/form/f788c4f840dd63db8db4244f84c8dfc1

 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE!

UITERSTE betaaldatum is 2 weken na ontvangst van de factuur
Voor laat-betalers zal het lidgeld per lid met 25 euro stijgen. Teneinde verzekerd te zijn van een plaats in een team is het trouwens  belangrijk de lidgelden op tijd te betalen.

Rekeningnummer:
BE50 0688 9939 2818 van HC Keerbergen Tigers, Keerbergen.
BTW: 0812.187.235

Voor verdere vragen en eventuele betalingsproblemen kunt u terecht bij onze schatbewaarder Sonja Rabaeyadmin@hockeytigers.be