Beste Tigers, ouders en bezoekers,

zoals jullie weten is het in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus primordiaal te weten wie, waar en met wie langdurig contact heeft gehad. In die zin heeft de overheid alle sportclubs opgelegd een verplichte registratie door te voeren van iedereen (> 12jaar), die langer dan een vluchtige passage, in hun accommodatie vertoeft. Het betreft dus spelers, toeschouwers, trainers zowel als eventuele vrijwilligers. Bij ontbreken van registratie zal je dan ook jammer genoeg de toegang tot de terreinen worden ontzegd.

Help ons om aan onze verplichtingen te voldoen:

Registreer je hier (bij voorkeur) of ter plekke. In combinatie met de andere maatregelen trachten wij zo onze geliefde hockeysport veilig te houden voor iedereen!