Overzicht van de lidgelden 2022/2023.

Zoals u weet  worden de lidgelden steeds en integraal aangewend voor de sportieve omkadering van onze spelers. Kosten van trainers en coaches, huur (en afbetaling) van de beide velden, aankoop en vervangen van materiaal, verzekeringen, inschrijvingsgeld bij de Bond...enz zijn immers cruciaal voor de goede werking van onze club en om onze sportieve ambities waar te maken. Tov. vorig seizoen hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd, zo is bv. het lidgeld beter gerelateerd aan het aantal trainings- en wedstrijduren per week. 

NB: een woordje betreffende de borg ivm. correcte uitschrijving

De borg werd ingevoerd gezien vrij veel leden niet correct of te laat uitschrijven, ondanks duidelijke richtlijnen op onze site (Club/ Code of Conduct) en jaarlijkse herinneringsflash.
Op 1 Juli immers worden de teams bij de Bond ingeschreven, vanaf dan betalen we aansluiting per ploeg, en verzekering per lid. Deze kost van minstens 75€ kunnen we dan niet meer recupereren.
Vandaar het aanrekenen  van een waarborg ten belope van 75€, die U volledig terugkrijgt bij tijdige en correcte uitschrijving voor 1/7/2023

Categorie Aansluiting lid Federatie Aansluiting ploeg Federatie Lidgelden 2022/2023 incl federatie + verz.
U6 30,19 €   215 €
U7 30,19 € 58,25 € 350 €
U8 30,19 € 58,25 € 350 €
U9 30,19 € 58,25 € 350 €
U10 30,19 € 58,25 € 370 €
U11 30,19 € 58,25 € 390 €
U12 30,19 € 58,25 € 390 €
U14 42,13 € 84,25 € 425 €
U16 42,13 € 84,25 € 425 €
U19 42,13 € 84,25 € 425 €
Heren 1 67,63 € 116,84 € 445 €
Heren 2 67,63 € 116,84 € 345 €
Dames 1 67,63 € 116,84 € 445 €
Dames 2/3 67,63 € 116,84 € 345 €
Gents 67,63 € 116,84 € 320 €
Ladies 67,63 € 116,84 € 320 €
G-Hockey 35,00 €   110 €
Trimmers 26,00 €   270 
Start2Hockey 20,00 €   110 €

 

1. Alle nieuwe spelers: + 75€ als borg. Dit wordt terugbetaald bij correcte en tijdige uitschrijving voor 30/6.

2. Familiekorting voor gezinsleden met min 3 spelende leden, met één facturatie-adres: 30 € korting per speler

3. Er worden geen gedeeltelijke lidgelden toegestaan noch terugbetalingen van lidgelden gedaan gedurende het seizoen, met uitzondering van:

- internaat studenten die niet de mogelijkheid hebben om trainingen te volgen

- hockey spel niet mogelijk door medische redenen voor minimale duurtijd van 6 maanden, en met doktersattest

4. Start2Hockey omvat een lessenreeks van 10 lessen. Daarna kan overgegaan worden naar een volwaardig lidmaatschap.

Leden kunnen zich uitschrijven tot en met 30/6 via dit formulier.

BELANGRIJKE INFORMATIE!

UITERSTE betalingsdatum is 2 weken na ontvangst factuur
Voor laat-betalers zal een extra kost van 50.00 per lid voor de extra dossierkosten. Teineinde verzekerd te zijn van een plaats in een team is het trouwens  belangrijk de lidgelden op tijd te betalen.

Rekeningnummer:
BE50 0688 9939 2818 t.n.v. HC Keerbergen Tigers, Keerbergen.
BTW: 0812.187.235

- Voor verdere vragen en eventuele betalingsproblemen kunt u terecht bij onze schatbewaarder Sonja Rabaeyadmin@hockeytigers.be