BELFIUS, als hoofdpartner van de federatie, staat in voor de verzekering van alle hockeyclubs.

Wat te doen bij een ongeval?

1. De verzekering verwittigen door het ingevulde formulier (cfr infra) op te sturen naar het volgende adres: 

    Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, B-1210 Brussel.
    Check hierbij de details van deze polis: C-11/1531.397/00-B

2. Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de gekregen zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen.

3. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit.

4. Na vergoeding door uw mutualiteit, stuurt u alle facturen en onkostennota's naar BELFIUS samen met de afrekening van de mutualiteit.

5. Houd BELFIUS op de hoogte van de evolutie van de kwetsuur (verergering, verlenging, genezing) door hen de medische rapporten te bezorgen.

Voor alle wedstrijdspelers die bij de bond zijn ingeschreven:

Download hieronder de BELFIUS Verzekeringspapieren en laat het door het ziekenhuis/de behandelende arts invullen.

aangifteformulier lichamelijke ongevallen

aangifteformulier aansprakelijkheid

 

 

Hieronder vind je een kort overzicht van de voornaamste tegemoetkomingen.